Print this page
 

Musikkorpset Tempo har sitt eget hus; Tempohuset.
c
c Storsalen
 
Storsalen
 

Tempohuset er et privat eid kulturhus som er organisert med eget styre og er i sin helhet eid av Musikkorpset TEMPO.

Huset ble bygd på dugnad av medlemmene i korpset etter 2. verdenskrig, og ble innviet 15. juni 1947.

Huset drives og vedlikeholdes fortsatt av korpsets medlemmer.

I tillegg til å være korpsets eget øvingslokale, holder også en del andre grupper til i Tempohuset.

Anetts Danceteria har holdt til i Tempohuset siden 1986, men også Kom og Dans, Seniordans og Kristiansund Sinfonietta benytter lokalene.Hus-styret  
Huset har eget styre som har ansvar for driften. Husstyrets leder er styremedlem i korpsets styre.

Verv  Navn  Mobil  E-post 
Leder   Paal Backer   915 71 577   paalback@online.no  
Medlem   Bjørn Sakshaug   415 28 884   bjorn.sakshaug@c2i.net  
Medlem   Aleksander Ingvaldsen   473 53 700   aleks.i@hotmail.no  
Medlem   Jørn Arve Hasselø   918 93 533   jhasselo@online.no