Tempohuset

Musikkorpset Tempo har sitt eget hus; Tempohuset.

Tempohuset er et privat eid kulturhus som er organisert med eget styre og er i sin helhet eid av Musikkorpset TEMPO.

Huset ble bygd på dugnad av medlemmene i korpset etter 2. verdenskrig, og ble innviet 15. juni 1947.

Huset drives og vedlikeholdes fortsatt av korpsets medlemmer.

I tillegg til å være korpsets eget øvingslokale, holder også en del andre grupper til i Tempohuset.

Anetts Danceteria har holdt til i Tempohuset siden 1986, men også Kom og Dans, Seniordans og Kristiansund Sinfonietta benytter lokalene.

Hus-styret

Huset har eget styre som har ansvar for driften. Husstyrets leder er styremedlem i korpsets styre.
Verv 
Navn Mobil E-post
Leder  Paal Backer  
915 71 577  
paalback@online.no  
Medlem  Bjørn Sakshaug  
415 28 884  
bjorn.sakshaug@c2i.net  
Medlem  Aleksander Ingvaldsen  
473 53 700  
aleks.i@hotmail.no  
Medlem  Jørn Arve Hasselø  
918 93 533  
jhasselo@online.no  
Søk
Driftes av Styreportalen AS